• Over deze site
  • Hoe werkt het
  • Veel gestelde vragen
  • Colofon
  • Privacy & disclaimer

Doel

Deze site ondersteunt bij het optimaal matchen van een zorgvraag met het aanbod van zorg.

De doelstelling van dit virtuele plein is om iedereen die zorg of hulpverlening zoekt vanuit een christelijke achtergrond, overzichtelijk en zo compleet mogelijk te informeren over het aanbod.

Bij welke instelling moet ik terecht voor mijn specifieke probleem?

Dit plein voorziet erin om bij uw zorgvraag de juiste instelling te vinden. Wat de juiste instelling is, is niet alleen afhankelijk van het zorgaanbod van deze instelling of de bereikbaarheid, maar ook van de identiteit. Uiteindelijk kunt u het beste zelf bepalen welke aanbieder het beste bij u past.

Identiteitsgebonden zorg; een bewuste keuze

Er is voor identiteitsgebonden instellingen alleen plaats voor zover gebruikers daarvoor bewust kiezen. Die doen dat alleen als zij van dat aanbod op de hoogte zijn en overtuigd zijn van het belang van identiteit in de gezondheidszorg. Daarom informeert dit plein over de aanwezigheid en inhoud van dit zorgaanbod. Tevens ligt er voor de instellingen de uitdaging om door middel van integratie in de keten het zorgaanbod zo dicht mogelijk en zo optimaal mogelijk bij te cliënt te brengen.

Zoeken naar informatie

Via verschillende zoekmogelijkheden kan de bezoeker van dit plein zich uitgebreid informeren over het aanbod. Profielen van zorginstellingen en individuele aanbieders kunnen met elkaar vergelijken worden. Zoeken naar informatie is gratis. Een zoeker kan daarna zelf contact opnemen met een aanbieder.

Plaatsen van informatie

Iedere aanbieder van christelijke zorg of hulpverlening kan zijn informatie op deze site plaatsen. Omdat bezoekers specifieke op zoek zijn naar identiteitsgebonden zorg of hulpverlening, worden andere vermeldingen (niet identiteitsgebonden, of niet zorg-gerelateerd) verwijderd.

Om het aanbod zo breed mogelijk te houden, is een eerste vermelding gratis. Om dit platform te kunnen handhaven, kunnen instellingen tegen betaling een profiel uitbreiden met meer opties. Naar verwachting is dit voor grotere instellingen zinvol, terwijl individuele aanbieders zonder kosten toch vertegenwoordigd kunnen zijn.

- Hoe wordt mijn instelling deelnemer?

  1. U meldt zich aan via Voor zorgverleners. (controleer of uw organisatie wellicht al vermeld staat).
  2. Kies voor Registreer uw organisatie nu.
  3. Klik op Kies onder het gewenste deelname-pakket.
  4. Vul de gegevens in. De opties zijn afhankelijk van de pakket-keuze.

Uw vermelding wordt actief zodra wij deze hebben gecontroleerd. Wij controleren binnen enkele dagen uw vermelding, bijvoorbeeld op identiteit en op relevantie voor zorg of hulpverlening. U ontvangt vervolgens een factuur (indien u pakket zilver, goud of platinum heeft gekozen).

2 - Hoe plaats ik een vacature?

Als u pakket Goud of Platinum heeft, kunt u zelf via uw account direct vacatures plaatsen. Log hiervoor in via voor zorgverleners

3 - Hoe factureert MijnZorg?

U ontvangt aan het begin van het kalenderjaar een factuur. Instellingen die later instappen, betalen naar rato over dat kalenderjaar. Een bronzen pakket is gratis, daarom ontvangt u in dit geval geen factuur.

4 - Kan ik meer vestigingen vermelden?

Dat kan als u pakket Goud of Platinum heeft. Voor elke locatie wordt een aparte profiel-pagina aangemaakt. U kunt de gegevens met één account onderhouden.

5 - Wat zijn de Algemene Voorwaarden van MijnZorg?

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van MijnZorg. In afwijking van de in de Algemene Voorwaarden (KvK, 3 juli 2003) vermelde termijn van 6 maanden, hanteert MijnZorg voor de overeenkomsten m.b.t. de vermelding op MijnZorg een kortere opzegtermijn van twee maanden (zoals vermeld in de aangegane overeenkomst), voorafgaand aan het verlopen van het jaarcontract, tenzij contractueel anders overeengekomen.

 

Stichting MijnZorg en Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl
Postbus 20
6740 AA Lunteren

info@mijnzorg.nl
info@ikzoekchristelijkehulp.nl

Kamer van Koophandel 09129492
BTW nummer 8111.71.656.B.01

MijnZorg.nl en Ikzoekchristelijkehulp.nl besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website MijnZorg.nl, als in de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. MijnZorg.nl en Ikzoekchristelijkehulp.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

MijnZorg.nl en Ikzoekchristelijkehulp.nl aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.  Dit geldt ook voor het gebruiken van contactgegevens. Opname van gegevens van personen en instellingen betekent niet vanzelfsprekend dat de betrokkenen op hun medisch handelen worden gecontroleerd, noch dat zij op voorhand aan bepaalde ethische en/of religieuze eisen voldoen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de MijnZorg-site en Ikzoekchristelijkehulp.nl. MijnZorg.nl en Ikzoekchristelijkehulp.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Vind een zorgverlener bij u in de buurt

Vind een zorgverlener bij u in de buurt