Cardia

Den Haag

Cardia levert zorg vanuit een christelijke inspiratie. Ons uitgangspunt is de bijbel, die aanspoort tot naastenliefde. Cardia heeft oog voor unieke mensen met eigen wensen, vragen en behoeft....

Cardia, thuiszorg

Den Haag

Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij de huishouding, verzorging of verpleging. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte of mensen ....

Carintreggeland

Hengelo

Carintreggeland biedt cliënten de mogelijkheid een pakket van zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen samen te stellen dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie en mee kan groeien als dit....

Nederlands Artsenverbond

Vlijmen

De Hippocratische ethiek is vanouds het uitgangspunt voorhet handelen van artsen in de gehele wereld. Sinds de zevende decade vande vorige eeuw zijn er in ons land ontwikkelingen gaande zowe....

Norschoten

Barneveld

Salem

Ridderkerk

Salem biedt hoogwaardige verpleeghuiszorg op Bijbels gefundeerde wijze. Hierbij wordt het leven van elk mens gewaardeerd als schepsel en beelddrager van God. Bij het verlenen van zorg én bi....

Stichting Mondzorg

Nootdorp

De Missie van Stichting Mondzorg is het aanbieden van mondzorg, waarbij de hoogste prioriteit ligt op de preventieve mondzorg op locatie. Dit is doelmatig, efficiënt en doet recht aan de me....

Alice, praktijk voor voedingsadvies en gewichtsbeheersing

VeenendaalVolwassenen en kinderen begeleiden naar een eengezond eetpatroon, eetgedrag en een gezonde leefstijl

Amaris Voor Anker

Huizen

Zorg met aandacht

Autentiek

Veenendaal

Mensen die bij ons werken zijn christelijk, hebben geduld en hebben een passie voor mensen met autisme.

Balans in Bewegen

's-Gravenhage

Mijn collega en ik hebben beiden een christelijke achtergrond en zijn belijdend christen.

Behandelcentrum Zorggroep Crabbehoff

Dordrecht

disciplines:

Bekkenfysiotherapie praktijk

Veendam

Mensen met lichamelijke klachten helpen door tips, adviezen en oefeningen te geven, waarbij ik werk op bijbelse grondslag. Ik vind het belangrijk dat iedereen mag weten dat hij/zij belangrij....

Catharina Zorg BV

Tijnje

Het mogelijk maken dat zieken/ gehandicapten in de eigen vertouwde omgeving kunnen blijven en toch deskundig geholpen worden.

Charim (Zorggroep)

Veenendaal

Charima is Hebreeuws voor toegewijd. Dat is waar de organisatie voor wil staan: vertrouwde zorg- en dienstverlening vanuit een protestants-christelijke visie, met hart en ziel.

Charim Vitaal

Veenendaal

Charim Vitaal is onderdeel van Zorggroep Charim.

Dagbesteding De Palmboom

Ede

Bethanië wil blijvend invulling geven aan haar op protestants christelijke identiteit gebaseerde visie zodat zij voor oudere zorgvragers een betrouwbare zorgaanbieder in Ede blijft.

De Egmontshof

Oud-Beijerland

Wat is onze visie?

De Haven

Bunschoten

In Zorg- en Wooncentrum De Haven is een verpleeghuisdependance van Streekverpleeghuis Zilverschoon (Nijkerk) gevestigd. Zo kan ook in Bunschoten verpleeghuis (pg en som) geleverd worden.

De Helianthof APS therapie

Sliedrecht

Wij hebben een (algemeen) christelijke kijk op mens en wereld maar in onze praktijk is iedereen welkom.

De Schutse

Kesteren

De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorgorganisatie. De

De Vijverhof

Capelle aan den IJssel

De Vijverhof telt 5 verdiepingen. De kamer bedraagt inclusief sanitair ongeveer 25 m2. Op de begane grond zijn de grote recreatiezaal, activiteitenruimte, centrale keuken e.d. gesitueerd. Op....

De Wieken

ZierikzeeDieu Ayde Zorgverlening

Amsterdam

Tot nu toe hebben mijn cliënten een persoonsgebonden budget waaruit de zorg betaald wordt. Natuurlijk kan particulier ook.

Door mijn werk als zorgverlener Christus tegenwoordig t....

DSV | Verzorgd Leven

Katwijk aan Zee

Wij leveren diensten op het terrein van wonen, zorg en welzijn. DSV organiseert haar dienstverlening in service- en zorgzones. Dit houdt in dat zorg- en dienstverlening wordt verleend door e....

Easypool zorg aan huis

Rotterdam

Heeft u vragen? Ga naar onze website of bel Easypool: 010-2826662 of 06-81646819

De doelstelling van Easypool is het verzorgen van zorg en begeleiding aan huis op maat. Keuzevrijh....

ErgoArbo

AmsterdamEwoud Gasthuis

IJsselstein

Welzijn is onze zorg!

Vanuit een Protestantse Christelijke identiteit:

FertilityCare en NaProTechnology

Nijmegen

1. behandeling van onvruchtbaarheid:

Fysiotherapiepraktijk Oase: praktijk voor ontspanningstherapie

Papendrecht

Fysiotherapiepraktijk Oase legt zich geheel toe op de ontspanningstherapie bij spanningsklachten; dit vanuit een christelijke visie om te komen tot ontspanning en rust in geest, ziel en lich....

Haar mediation

Hendrik-Ido-Ambacht

Het leven van en uit Christus

Hervormd woon-en zorgcentrum de Westerkim

Hoogeveen

De Westerkim verricht haar werkzaamheden vanuit de christelijke levensbeschouwing. In de zorg- en dienstverlening werkt die identiteit in alles door met daarbij als centrale sleutelbegrippen....

Hopeful fishing

Drachten

Visstek in plaats van gesprekskamer

Horizon

Hoofddorp

Onze zorgvisie en missie duidt op de verantwoording die een mens heeft af te leggen aan God, zijn medemens en zichzelf. Er is een parallel met de relatie tussen verantwoordelijkheid en veran....

Hospice Ede de Olijftak

Ede

Hulpaanbod

Huisartsen Centrum Zuid

Terneuzen

Evangelisch

Kuria

Amsterdam

Stichting kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Kwali-tijd

Houten

Registercoach en geregistreerd supervisor bij de LVSC.

Laetitia Kremer, counseling en coaching

Voorburg

Stapvoets op weg om te schitteren in je eigen leven!

Le Chaim

Hilversum

Ik ben tevens te vinden op de site van de E.O. nazorg.

De doelstelling van deze praktijk is mensen met lichamelijke en geestelijke/emotionele pijn te helpen door middel van MET P....

Mensendieck & Sportmassage Praktijk

Amsterdam

Mw. A.C. Klein is in opleiding voor Geestelijk verzorger aan de VU te Amsterdam.

Mensendieck 't Harde

't HardeMensen begeleiden bij het (weer) verkrijgen van een gezond houdings- en bewegingsgedrag toegepast in de activiteiten van hun dagelijks leven.

Mensendieck Praktijk

IJsselstein

Mw. A.C. Klein is in opleiding voor Geestelijk verzorger aan de VU te Amsterdam.

Mulder & Mulder

Ede

Beide therapeuten zijn integratief

Naäma Zorg

Winterswijk

Naäma Zorg, Liefde voor de zorg.

Nieuw Begin

Hengelo

Ik onderschrijf de grondslag van de Evangelische Allientie.

Onder de Terebint, Praktijk voor Psycho-sociale en pastorale hulpverlening

Dronrijp

Genezend gebed en gedachtengoed Leanne Payne

Het begeleiden van mensen met identiteitsproblemen, emotionele problemen, relatieproblemen eventueel in relatie met geloofs en levensv....

Particuliere woonzorgvoorziening Huis de Merwede

Sliedrecht

Huis de Merwede is een particuliere woonzorgvoorziening waar maximaal 10 bewoners kunnen wonen.

Praktijk Berty van Maaswaal

Geldermalsen

Multidisciplinaire behandeling van houdings- en bewegingsgerelateerde pijnklachten.

Praktijk HersteldeBalans

Utrecht

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde fysiotherapeut die verder kijkt dan uw klacht alleen?

Praktijk Hester Lever

Katwijk aan den Rijn

Praktijk Hester Lever

Praktijk oefentherapie Cesar

Eindhoven

Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH)

Nieuw-Vennep

Onze zorgvisie en missie duidt op de verantwoording die een mens heeft af te leggen aan God, zijn medemens en zichzelf. Er is een parallel met de relatie tussen verantwoordelijkheid en veran....

Protestants Christelijke Stichting voor Thuiszorg

Ferwerd

De identiteit van Interzorg vindt haar basis in het christelijk geloof en manifesteert zich in onze handelswijze waarbij solidariteit en naastenliefde centraal staan.

Psycho-sociaal therapeut Erna

Nieuwleusen

Ik geloof dat ieder mens door God geschapen is en geliefd is. Ik wil graag mensen helpen dit weer te voelen

R&R Case Management

Woudenberg

R&R Case Management ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers bij vragen rondom ouderdom, ziekte en wonen in de vorm van Casemanagement (zorgcoördinatie).

Reflaction

Zwolle

Reflaction werkt vanuit de basis dat ieder mens geschapen, en daarmee de moeite waard is. En dat het soms lastig is om je 'eigenheid' te ervaren of te leven. Wij gaan op zoek naar wie je ben....

Reggeland Zorgvoorzieners

HengeloRidderzorg thuiszorg

Ridderkerk

We zijn we een protestants-christelijke thuiszorgorganisatie, maar Ridderzorg biedt zorg zonder onderscheid. Iedereen die kiest voor Ridderzorg is welkom als cliënt. Onze medewerkers uiten ....

Riederborgh

Ridderkerk

Riederborgh biedt zorg zonder onderscheid. Iedereen die kiest voor Riederborgh is welkom. Wij benaderen iedere cliënt liefdevol vanuit respect en eerbied voor zijn persoon, zijn mogelijkhed....

Sabina

Oud-Beijerland

Onze visie

Schutse Zorg Tholen

Sint Annaland

Zorgverlening op basis van een Protestants-Christelijke levensovertuiging met een regionale functie voor het eiland Tholen

Sonneburgh

Rotterdam

Sonneburgh heeft een Protestants Christelijke identiteit. Dat wil zeggen dat de zorgverlening plaats vindt op grond van de Bijbel. De Bijbel vormt de basis voor het denken en handelen binnen....

Stichting Amsta

Amsterdam

Welkom bij Amsta. De zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug. Bij Amsta k....

Stichting beheer Zorggroep Alblasserwaard, locatie Open Vensters

Leerdam

Zorgeloos genieten van het leven willen we allemaal. Ook als we ouder worden. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Een helpende hand is in zo’n geval welkom. AV Zorggroep biedt u de ....

Stichting Petra

Middelburg

Psychodiagnostiek & psychosociale (pastorale) hulpverlening, behandeling, advies, activering en begeleiding, vergroting van de psychische belastbaarheid en zelfredzaamheid.

Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe

Ermelo

Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt kwaliteitszorg, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel ....

SVRO locatie Elim

Barneveld

De woonzorgcentra kenmerken zich oor de eigen identiteit, professionele

SVRO locatie Huize Maranatha

RijssenThe Health Company

Zeewolde

U op een lekkere manier naar het juiste gewicht helpen d.m.v. persoonlijke coaching met respect voor de overtuiging van mensen.

Therapie Meppel

Meppel

Vanuit mijn bewogenheid met mensen in problemen,met pijn en in rouw, wil ik mij als christen inzetten. Vanuit en met de liefde die ik van God ervaar, wil ik mijn naasten verder helpen.

Therapie praktijk groeien in Zijn

Gouda

Groeien in Zijn staat voor: worden wie je bent; zoals je bedoeld bent.

TOV Praktijk voor contextuele pastorale hulpverlening

Houten

Hoe divers problemen ook kunnen zijn, ze hebben één ding gemeen: ze belemmeren je in je ontwikkeling, in je mens-zijn. De hulpverlening is erop gericht om deze blokkades te overwinnen, te ....

Transwijk

Utrecht

Wij zijn een ontwikkelingsgerichte organisatie waar ouderen een beroep kunnen doen op professionele zorg- en dienstverlening in de breedste zin van het woord. Van hulp bij het aankleden tot ....

van Dam's Care

Nieuwegein

Ik heb de opleiding HBO-SPH in Ede gedaan en Helpende (niv.2);

van dijk osteopathie

IJsselmuiden

Een osteopatische behandeling geeft veel mensen een grote opluchting! Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms zelfs onoplosbaar leken.

Verpleeghuis De Meent

Veenendaal

De Meent ligt aan de rand van Veenendaal en biedt zorg en behandeling aan mensen met een psychogeriatische en somatische zorgvraag. De Meent heeft circa 150 appartementen, verdeeld over een....

Waardeburgh Zorgcentrum De Waard

AlblasserdamVan hulp in het huishouden tot specialistische zorg aan huis of complete verzorging in een zorgcentrum: Waardeburgh biedt waardevolle zorg bij u thuis, vanuit huis of in één va....

Waardeburgh Zorgcentrum Overslydrecht

Sliedrecht

Van hulp in het huishouden tot specialistische zorg aan huis of complete verzorging in een zorgcentrum: Waardeburgh biedt waardevolle zorg bij u thuis, vanuit huis of in één van de vier zo....

Waardeburgh zorgcentrum Parkzicht

Sliedrecht

Van hulp in het huishouden tot specialistische zorg aan huis of complete verzorging in een zorgcentrum: Waardeburgh biedt waardevolle zorg bij u thuis, vanuit huis of in één van de vier zo....

Waardeburgh Zorgcentrum Pedaja

Hardinxveld-Giessendam

Van hulp in het huishouden tot specialistische zorg aan huis of complete verzorging in een zorgcentrum: Waardeburgh biedt waardevolle zorg bij u thuis, vanuit huis of in één van de vier zo....

Westerkim

Nieuw-Vennep

Onze zorgvisie en missie duidt op de verantwoording die een mens heeft af te leggen aan God, zijn medemens en zichzelf. Er is een parallel met de relatie tussen verantwoordelijkheid en veran....

Woningverhuur Zorggroep Crabbehoff

DordrechtWoon-, zorg- en dienstencentrum Bethanie, Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Ede

De Stichting Hervormde Wooncentra te Ede met haar Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië is een protestants christelijk verzorgingshuis met een duidelijke Hervormde signatuur. Al jarenla....

Woon-zorgcentrum Vijverhof Zorggroep Crabbehoff

DordrechtWooncentrum Brasem

HoogeveenWooncentrum Lavendeloord

HoutenWoonzorgcentrum 't Boveneind

Veenendaal

Voor meer infomatie, zie www.zorggroepcharim.nl.

't Boveneind biedt wonen, welzijn en zorg vanuit een protestants-christelijke identiteit.

Woonzorgcentrum Amandelhof

ZeistWoonzorgcentrum Dannenborgh

Lunteren

Een beschermde woonomgeving bieden aan ouderen waarbij tevens alle noodzakelijke zorg wordt geboden. Dit betreft zowel verzorging, verpleging, begeleiding alsook terminale-palliatieve zorg.

Woonzorgcentrum De Boskamp

Epe

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe biedt welzijn, wonen en zorg op de noordelijke Veluwe:

Woonzorgcentrum De Bunterhoek, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

Nunspeet

Woonzorg Unie Veluwe is een zorgorganisatie met een ondernemende mentaliteit, maar ook met oog voor de mens en maatschappij. Zij biedt toegankelijke en kwalitatief goede zorg, woon- en welzi....

Woonzorgcentrum De Dillenburg

ErmeloWoonzorgcentrum De IJsvogel

ErmeloWoonzorgcentrum De Schauw

PuttenWoonzorgcentrum De Tollekamp

RhenenWoonzorgcentrum Elim

AmerongenWoonzorgcentrum Het Kodal, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

NunspeetWoonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

Elburg

Woonzorg Unie Veluwe is een zorgorganisatie met een ondernemende mentaliteit, maar ook met oog voor de mens en maatschappij. Zij biedt toegankelijke en kwalitatief goede zorg, woon- en welzi....

Woonzorgcentrum Mariposa, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

't Harde

Woonzorg Unie Veluwe is een zorgorganisatie met een ondernemende mentaliteit, maar ook met oog voor de mens en maatschappij. Zij biedt toegankelijke en kwalitatief goede zorg, woon- en welzi....

Woonzorgcentrum Mirtehof

ZeistWoonzorgcentrum Randmeer

HarderwijkWoonzorgcentrum Rehoboth

ErmeloWoonzorgcentrum Rehoboth, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

WapenveldWoonzorgcentrum Weideheem

HarderwijkZelfstandig Verpleegkundige Erika Zorgt

Bunschoten-Spakenburg

Erika Zorgt is een zelfstandig verpleegkundige.

Zorg- en kenniscentrum Sonnevanck

HarderwijkZorgadviesbureau DaVaR

Onstwedde

DaVaR draagt zorg voor indicatiestelling, de administratie en kent een onafhankelijke cliëntondersteuning voor bemiddeling zorgvrager/zorgverlener.

Zorgcentrum Het Anker

Kesteren

Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum. Ieder personeelslid, vrijwillig(st)er, lid van de cliëntenraad, dient de grondslag en de christelijke zorgvisie te onderschrijven. Wij ....

Zorgcentrum Talma Haven

Urk

De missie van Zorgcentrum Talma Haven is te onderscheiden in twee kerncompetenties: De protestants Christelijke identiteit dient gewaarborgd te blijven. De stichting heeft de Bijbel als uitg....

Zorggroep Alblasserwaard, locatie Graafzicht

BleskensgraafZorghuys Vellerveste

Barneveld

Zorghuys Vellerveste heeft een reformatorische identiteit. Bij alle activiteiten willen we ons laten leiden door de Bijbelse opdracht: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onsze....

Zorgwoning Pampagras

VeenendaalZuylenstede

Utrecht

Wij zijn een ontwikkelingsgerichte organisatie waar ouderen een beroep kunnen doen op professionele zorg- en dienstverlening in de breedste zin van het woord. Van hulp bij het aankleden tot ....