Eleos, beschermende woonvorm Lutherhof

AssenAgara Hoeve

Dwingeloo

De Agara Hoeve biedt zorg in een kleinschalige omgeving. Op een zinvolle en doelmatige manier worden landbouw en zorg, werken en leren in een beschermde context gecombineerd.

Christencoaching

Hoogeveen

Geen symptoombestrijding, maar het probleem bij de basis aanpakken!

Eenheid Geeft Kracht

Assen

Groepspraktijk

Hoogeveen

De identiteit komt o.a. tot uitdrukking in:

hans borst coaching

Sleen

Dr J.C. Borst (Hans) is theoloog. Hij is docent PABO, supervisor, coach en predikant van de Protestantse Gemeente Sleen (Drenthe).

Hervormd woon-en zorgcentrum de Westerkim

Hoogeveen

De Westerkim verricht haar werkzaamheden vanuit de christelijke levensbeschouwing. In de zorg- en dienstverlening werkt die identiteit in alles door met daarbij als centrale sleutelbegrippen....

HOF Pastorale dienstverlening & Geestelijke begeleiding

Coevorden

“Waar het verstand zich kwaad maakt, waar onze natuur in opstand komt, waar onze vroomheid zich angstvallig op een afstand houdt, juist daar wil God graag zijn.”

Pastoraal Zorg Bureau

Meppel

Kantoor en postadres:

Praktijk Introspect voor psychosociale therapie en begeleiding

Assen

Ik bied laagdrempelige therapie, deze is niet geschikt voor mensen met zware psychiatrische problematiek. In principe is een afspraak binnen 14 dagen mogelijk.

Praktijk Inzicht

Emmen

Werken aan inzicht en verwerking van de problemen om tot een duurzame oplossing te komen.

Praktijk Kindzicht

Emmen

Verwerken van de problematiek en het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de cliënt.

Praktijk Pioen

Emmen

Ik organiseer en begeleid groepsbijeenkomsten voor moeders-zonder-moeder. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders persoonlijke verhaal en ervaringen. Daarnaast ontdekken we met elkaar....

Praktijk voor Psychotherapie Assen

Assen

Voor wie is deze therapie geschikt?

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie Margriet van Smeden

Vries

Werkzaam bij GGZ Noorderblinck in Beilen als diagnosticus voor aangemelde kinderen en jongeren, diagnositcus milieudiagnostiek, behandeling van ouders, gezinnen, echtpaarrelaties, mediatieth....

Praktijk voor relatietherapie en psychotherapie en Academie Recresco

Tynaarlo

Voor een inspirerende deeltijdopleiding, goed met werk binnens - of buitenshuis te combineren en goede perspectieven op de arbeidsmarkt. De Academie bestaat dit jaar 10 jaar en heeft een dui....

Psychologenpraktijk Assen Kloosterveen

Assen

Therapie Meppel

Meppel

Vanuit mijn bewogenheid met mensen in problemen,met pijn en in rouw, wil ik mij als christen inzetten. Vanuit en met de liefde die ik van God ervaar, wil ik mijn naasten verder helpen.

Tikva

Emmen

Tikva biedt begeleiding en coaching vanuit een christelijke identiteit. Voor Tikva is de bijbel het uitgangspunt voor haar werk en de relatie met haar cliënten . Tikva betekend hoop, dat is....

Wooncentrum Brasem

Hoogeveen