Eleos ambulante zorg Ede

Ede



Eleos, beschermende woonvorm De Brug

Ede



Eleos, beschermende woonvorm voor jongeren Juventum

Ede



Marga Aangeenbrug Haptotherapie praktijk

Oosterbeek

De haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven. Therapie kan zinvol zijn bij: geestelijke en lichamelijke overbelasting en stress, problemen in relaties en contacten, licha....

Praktijk Jaap van der Meiden

Ede

De praktijk voor christelijk georiënteerde hulpverlening en contextuele psychotherapie wil een christelijke levensovertuiging integreren in een deskundige en bijbels-genor....

Stichting De Rozelaar

Barneveld

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

Stichting Pastoraal Centrum Saron

Beuningen

Saron is een pastoraal therapeutisch centrum. Een herstellingsoord, waar hulp wordt geboden aan mensen met geestelijke- en psychosociale problemen. Daarnaast is Saron een plek waar mensen af....

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

Apeldoorn

Het bijbels principe omzien naar elkaar niet alleen in woorden maar ook daadwerkelijk toepassen, Dit betekent concreet een bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn en welbevinden ....

Caritas Netwerk

Ede



Christelijke Hogeschool Ede

Ede

De CHE biedt tien hbo-opleidingen, een hbo-master en zes lectoraten op het gebied van verpleging, sociale studies, theologie, (basis)onderwijs, journalistiek en communicatie en zakelijke en ....

De Rozelaar Nijkerk

Nijkerk

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

De Rozelaar Putten - Rozenboog

Putten

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

HdS Kwadraat

Barneveld

HdS KWadraat is onderdeel van HdS Hulpverlening. De organisatiefilosofie van HdS Hulpverlening is gebaseerd op de Bijbel, het woord van God. Deze grondslag is als volgt ingevuld:

HdS zorg

Barneveld

Vanuit een Christelijke visie verzorging en verpleging en huishoudelijke hulp bieden bij mensen thuis zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Norschoten

Barneveld

Pastoraal Centrum Hezenberg

Hattem

De Hezenberg zet zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om weer zelfstandig verder te kunnen.Op grond van het geloof dat mensen door God geroepen ....

Stichting VitaValley

Ede

VitaValley is een netwerkorganisatie. De partners zijn o.a. zorg- en medische instellingen, universiteiten, research centra, belangenbehartigers / patiëntenverenigingen, woningcorporaties e....

YOUBEE.WELL.COM

Ede

Vanuit ons christenzijn vangen we in ons gezinshuis kinderen op die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Onze zorg is 24/7. Een combinatie van professionaliteit en de krac....

Aafke, Praktijk voor Contextuele hulpverlening, coaching en mediation

Lunteren

Worstelt u met problemen waar u niet zelf uitkomt of wilt u zich graag persoonlijk ontwikkelen? Als hulpverlener en coach help ik u graag problemen op te lossen of er beter mee om te gaan.

Bureau Authentes

Epe

Bureau Authentes is afgeleid van het Griekse woord authentikos dat uit de eerste Hand betekent. Hiermee wil ik aangeven dat God mij geschapen heeft naar Zijn beeld. Hij maakte mij als unieke....

Bureau de Roos

Epe

Dicipline orthopedagoog, speltherapeute-psycho-sociaal therapeute, transactioneel analyticus in het klinische veld.

Bureau Eutychus

Barneveld

Je kunt vast komen te zitten in het leven. Wat is mijn doel? Waarom ben ik hier? Wat doe ik ertoe! Je kaars kan langzaam uitgaan. Je sleept je voort van de ene naar de andere dag.

De Crux, praktijk voor psychosociale therapie

Ede

De Crux werkt vanuit een christelijke levensvisie en is bekend met verschillende kerkelijke stromingen zoals Evangelische gemeenten, PKN, reformatorische kerken en RK.

De crux va....

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Oosterbeek

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die,....

Praktijk Boender + van Egmond

Nijkerk

Wij werken vanuit een christelijke identiteit. Dat houdt in dat wij ieder persoon zien als een uniek, geliefd en kostbaar geschapen mens met zijn eigen gaven en talenten.

ABConsults

Uddel

Adullam

Barneveld

De Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg is een landelijke identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, ....

Albert van Dieren con textuele therapie, supervisie & coaching

Oldebroek

Bezoekadres wordt bekend gemaakt na telefonisch contact.

Amare, ervaringsgerichte pastorale therapie

Heteren

Weet je welkom bij Amare. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en opnieuw richting mag zoeken en vinden.

Amber Psychologenpraktijk

Doesburg

Amber Psychologenpraktijk begeleidt mensen in

Annette Kurpershoek psycho-sociale hulp

Apeldoorn

Psycho-sociale hulpverlening vanuit christelijk perspectief

Arende, praktijk voor psychosociale hulpverlening

Bennekom

Vanuit mijn geloof en mijn menszijn begeleid ik mensen met hart en ziel, die om wat voor reden dan ook even vastgelopen zijn.

ArteXtra

Arnhem

De passie van ArteXtra is mensen helpen het mooiste uit zichzelf te halen, zowel innerlijk als uiterlijk. Het mooie dat al in je zit benutten, zodat je (weer) wordt zoals je bedoeld bent!

ASNA, praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

Doetinchem

De basis voor mijn hulpverlening ligt in de christelijke normen en waarden zoals beschreven in de Bijbel, het Woord van God.

Autisme Spiegel

Ermelo

Doelgroep en werkwijze

Beeldend Coach Helene

Barneveld

Beeldend coach Helene is aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal.

Belfoor

Ermelo

Het is niet toevallig dat ik me heb gespecialiseerd in de behandeling van oorsuizen (tinnitus). Ik ben een hypnotherapeut die de ellende van tinnitus aan den lijve ondervond. Inmiddels heb i....

Boerderij Sorghvliet

Lunteren

AGB-code

BreinVitaal

Nijmegen

Neurofeedback is een methode om een verstoorde hersenactiviteit (EEG) zonder medicijnen weer in evenwicht te brengen. Het is een methode om de eigen hersenactiviteit te beïnvloeden door ter....

Budgetbureau Perspectief

Elburg

Welkom bij Perspectief. Perspectief is een kleinschalig bureau wat zich voornamelijk bezighoudt met beschermingsbewind schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding.

Bureau VIER-V

Harderwijk

Caleidoscoop

Apeldoorn

Ik ben 20 jaar werkzaam als logopedist in een ziekenhuis. Daarnaast ben ik een eigen praktijk gestart als kindercoach en Matrixcoach met specialisatie rouwverwerking. Ik ben getrouwd en moed....

Careander

Harderwijk

Bij Careander kun je wonen en werken.

CCA - Contact Christen Agrariërs voor hulp aan boer en tuinder

Elburg

Na contact met ons kantoor wordt een coach bij u in de buurt gezocht die contact met u opneemt.

CCA - Contact Christen Agrariërs is een organisatie voor en door boeren en tuinder....

CCS-Bennekom

Bennekom

Welkom bij de praktijk Van Beek, Terlouw en Visser.

ConSolari - Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Zutphen

Als we iemand helpen hebben we vaak de neiging om iemand voor te schrijven wat hij moet doen, maar het is beter de moed op te brengen iemand zelf te laten ontdekken wat mogelijk is.

conversa

Doorwerth

Informeer vrijblijvend & gerust naar de mogelijkheden bij Conversa.

Convia

Bennekom



Counselingpraktijk Licht op je Leven

Westervoort

Counselingpraktijk "Licht op je leven" biedt hulp in de vorm van counseling. Het is belangrijk om één te zijn van geest, ziel en lichaam. Wanneer er zich in één van deze gebieden hindern....

Dabar, Praktijk voor contextuele hulpverlening en traumaverwerking (o.a. EMDR, focussen)

Bennekom

De bijbel is voor mij Gods woord. Ik geloof in God als Scheper en Vader van Jezus Christus, zijn Zoon, die voor ons gestorven is en opgestaan. Hij, de God van liefde, wil met zijn Geest in o....

Dabroek Advies

Apeldoorn

Je bent niet ziek!

Dagbesteding De Palmboom

Ede

Bethanië wil blijvend invulling geven aan haar op protestants christelijke identiteit gebaseerde visie zodat zij voor oudere zorgvragers een betrouwbare zorgaanbieder in Ede blijft.

De Bree Vitaal

Voorthuizen

Effectieve hulp bij mentale en emotionele problemen.

de Bruinehorst

Lunteren

Wij hebben een christelijke levensvisie waarin we de mens als schepsel van God zien. De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect zijn begrippen die centraal staan in onze werkwijze.

De Gezinstherapeut

Arnhem

maandagmiddag vaste spreekuur en in overleg op andere werktijden.

De Herberg

Oosterbeek

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die,....

De Jeneverbes

Elburg

De therapie is hoofdzakelijk inzichtgeven en verwerkingsgericht, maar kan ook ondersteunend en structurerend zijn of gedragstherapie. Dit is afhankelijk van de problematiek van de client.

de Linde praktijk voor christelijke hulpverlening

Doetinchem

Contextueel hulpverlener.

De Stemvork

Randwijk

stemcoaching zoals toegepast bij De Stemvork is een unieke -nog veelal onbekende werkwijze, die zich kenmerkt door gebruikmaking van het breed scala aan invalshoeken die een mens heeft, waar....

De Toevlucht, praktijk voor psychosociale therapie

Arnhem

De Toevlucht wil er zijn voor jongeren, volwassenen en ouderen die op wat voor levensterrein dan ook vastlopen. Door begeleiding, mantelzorgondersteuning en therapie op maat te bieden wil zi....

De Trapeze, bureau voor advies en hulpverlening

Elburg

Naast inzichtgevende begeleiding is het ook mogelijk om steundende, structurerende begeleiding te ontvangen.

Bureau 'De Trapeze' wil hulp bieden om uw juiste balans in het leven ....

De Verbinding

Voorthuizen



Vanuit de Contextuele benadering en een christelijke levensvisie anderen bijstaan in een proces naar groei en herstel.

De Weergave, christelijke psychosociale hulp

Ede

Hulp verlenen aan mensen die in conflict zijn met zichzelf op psychologisch en/of sociaal gebied.

Dichterbij Herstel

Barneveld

Ik geef ook lezingen, les, workshops en preken over seksualiteit en pornografie.

Dream Center Loopbaanbegeleiding

Nijkerk

Alle overige informatie is te vinden op www.dream-center.nl.

Eck-stra begeleiding

Barneveld

We bieden allerlei vormen van begeleiding zoals: individuele begeleiding, sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie voor kinderen/jongeren met autisme, sociale weerbaarheidstraining, k....

Elias Christelijke Uitvaartzorg

Arnhem

ONZE VISIE

Elimede

Ede

lim wordt in de Bijbel genoemd als een oase in de woestijn. Een rustplaats met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Een plek om te bezinnen, om terug te zien op de weg die gelopen is ....

Ellel Ministries Nederland

Baak

Getuigenis deelnemer aan de School voor Herstel, Genezing en Discipelschap: "De diepgang en toepassing van het onderwijs van Ellel is van bijzondere kwaliteit en mijns inziens uniek in Nede....

Emmaüs Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie

Bennekom

Leren jezelf lief te hebben, leren de ander lief te hebben als jezelf en God boven alles!

EMPATHIQUE

Heerde



FertilityCare en NaProTechnology

Nijmegen

1. behandeling van onvruchtbaarheid:

Fides

Barneveld

Fides is een vrijgevestigde hulpverleningspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen, die sinds 2006 gevestigd is in Barneveld. De praktijk is opgezet door Janneke Schouten (orthopedago....

Firmitas

Ermelo

Firmitas Hulpverlening bied persoonlijke en praktische psychosociale hulp aan mensen die op de een of andere manier vastgelopen zijn met zichzelf of binnen relaties. Ervaringsgericht beteken....

Freedom2...survive

Harderwijk

Welkom bij Freedom2...survive Ervaringsgerichte Psychosociale ....

Gaan voor Herstel

Hattem

Bij het willen, kiezen en gaan voor herstel, gaan ont-dekken wat Waarheid is of mag worden in jouw/uw leven.

Geldersch Erf

Barneveld

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

Gerdien Brouwer

Bennekom

Praktijk voor christelijke psychosociale hulpverlening

Gerrie Ham - psychosociale hulp

Nijkerk

Christelijke kortdurende psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen.

heel3h

Heerde

Ben jij op zoek naar vrijheid?

Het Torenkamertje- Hulpverlening voor Jong en Oud(er)

Wageningen

Wij werken met de Bijbel als grondslag en vanuit afhankelijkheid van God.

Heva

Ermelo

Bij Heva wordt op persoonlijke en professionele wijze, eclectisch integratief en vanuit een Bijbels mensbeeld gewerkt.

Hospice Ede de Olijftak

Ede

Hulpaanbod

Huis naar je Hart

Ede

Als professional organizer coach ik bij het structureren van het huishouden. We gaan samen bij je thuis aan de slag. Het resultaat: meer rust in je huis, dus in je hoofd. En tijd over voor l....

Ikos

Harderwijk

In alle trainingen die IKOS verzorgt staat de mens centraal, als individu en als groepslid, in het systeem waarin men zich bevindt. Tijdens de trainingen is er aandacht voor een ontmoeting m....

ilomarjo coaching & advies

Barneveld

Basis van mijn werken is het Evangelie en het christelijk-sociaal gedachtengoed.

in2mediation

Ede

Indien er sprake is van minderjarige kinderen begeleid ik zowel de ouders bij het regelen van hun echtscheiding als hun kinderen.

Insight Focused Therapy Nederland

Harderwijk

Problemen op een vriendelijke en liefdevolle wijze benaderen.

Intersession, praktijk voor mediation en relatietherapie

Nunspeet

Ervaren en deskundige gecertificeerde NMI mediator, ralatietherapeut en pastoraal hulpverlener. Tevens jarenlange ervaring als theoloog/voorganger/pastoraal hulpverlener. Zeer ervaren mediat....

Intro - Rehabilitatiecentrum

Nijkerk

JIJ-Centraal

Apeldoorn

Integratieve Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die gericht is op het ontdekken van jouw identiteit: Wie ben ik? Wat kan ik? Welke gaven heb ik gekregen van God en hoe kan ik dez....

Johan Houwers

Aalten

Ruim 10 jaar heb ik als psychiatrisch verpleegkundige op verschillende afdelingen binnen een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. Aansluitend heb ik op de psychiatrische afdeling van een algeme....

Johanniter Opvang

Ede

In het opvanghuis werken ook Sociaal Pedagogische Hulpverleners.

Kerk om de hoek

Harderwijk

Kerk om de hoek is een initiatief van de Protestantse Gemeente Harderwijk en bestaat uit een oecumenisch team van pastores en kerkelijk werkers.

Kind en jeugdtherapie Voorthuizen

Voorthuizen

Praktijk voor kind en Jeugd therapie Vorthuizen

Leven met Lef

Winterswijk

Eigen kunnen geeft kracht. Als ik me in een bedreigende situatie begeef, weet ik hoe ik moet handelen, geeft je een goed zelfverzekerd gevoel. Dit werkt tot een weerbare houding.

Lunchroom De Rozerie

Barneveld

Lunchroom de Rozerie is een bijzondere lunchroom. We streven er naar om bijzonder te zijn in de kwaliteit van onze gerechten en in de kwaliteit van onze gastvrijheid. Wij zijn ook bijzonder,....

Meet-Inn Inloopcentrum Ede

Ede

Het bestaansrecht van Meet-Inn beschouwen wij als een diaconale opdracht,

Melody PsyCare Arnhem

Arnhem



Melody PsyCare Doetinchem

Doetinchem



Mercy hulpverleningspraktijk

Doetinchem

Mijn doelstelling is om mensen met een hulpvraag op psycho sociaal gebied te helpen bij het zoeken van antwoorden op hun vraag, zodat ze met meer autonomie naar het verlangen van hun hart ga....

Motivatiecoach

Zaltbommel

Motivatiecoach richt zich op christenvrouwen en -mannen die specifiek op zoek zijn naar hun identiteit in God en willen leren om vanuit Gods ogen naar zichzelf te kijken. Ik geloof dat God ....

Mulder & Mulder

Ede

Beide therapeuten zijn integratief

Naäma Zorg

Winterswijk

Naäma Zorg, Liefde voor de zorg.

Oikonomia

Heteren

Ik wil mij met persoonlijke betrokkenheid en aandacht vanuit de kennis en ervaringen met financiën inzetten voor de mensen 'achter' hun financiële zorgvraag.

Onder de regenboog

Elburg

Ik ben geregistreerd kerkelijk werker voor de Protestantse Kerk in Nederland en geregistreerd in het register van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. en voor kinderen bij Stichting Ach....

Ont-moeten

Ede

Ook ben ik supervisor en heb de VO-Supervisorenopleiding voltooid.

Opella Maatschappelijke dienstverlening

Ede

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. Vaak kunt u die problemen zelf oplossen, of met de hulp van familie of vrienden. Maar het kan zijn dat u er zelf niet uitkomt, of dat u uw pr....

Perspectief Groep

Harderwijk

Vaak zien we alleen de topjes van de ijsberg, de acute problemen en knelpunten in een organisatie. Deze moeten natuurlijk snel worden opgelost, maar niet zonder ook de diepere oorzaken vast ....

PPCH (praktijk psychosociale contextuele hulpvragen)

Zaltbommel

AMBULANTE HULOPVERLENING OP CHRISTELIJKE

Praktijk 'Jij bent Jij'

Apeldoorn

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan de Burglaan in Apeldoorn.

Een belangrijk doel van Jij bent Jij is dat je kunt gaan ontdekken wie jezelf eigenlijk bent en van daar....

Praktijk Berty van Maaswaal

Geldermalsen

Multidisciplinaire behandeling van houdings- en bewegingsgerelateerde pijnklachten.

Praktijk Careful

Arnhem

Praktijk Careful is gericht op kortdurende hulpverlening aan jongeren en hun ouders.

Praktijk Confidentia

Nijkerk

Psychosociale Hulpverlening

Praktijk Confido

Lunteren

Ik werk vanuit christelijk perspectief, maar sta open voor elke hulpvrager.

Praktijk Dagelijks Leven

Ede

Het leven is kort en kostbaar. Jóuw leven is kort en kostbaar. Daarom verdient het je aandacht.

Praktijk Fiducia

Apeldoorn

Praktijk Fiducia is er voor ouderen, (jong)volwassenen, jongeren en kinderen. Voor alleenstaanden, echtparen of gezinnen. Voor iedereen die wil werken aan verandering, verbetering of accepta....

Praktijk Hagedoorn

Apeldoorn

Praktijk Hagedoorn werkt vanuit een protestant christelijke levensovertuiging. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en er mag zijn. We richten ons op de mogelijkheden die iemand heeft om ....

Praktijk Rise Up

Heerde

Praktijk Rise Up ontleent haar naam aan Nehemia 2:18 waar staat: Let us rise up and build, laten we opstaan en (her)bouwen. Vanuit een christelijke visie en met bewogenheid de ander, die dre....

Praktijk voor Christelijke Hulpverlening

Barneveld

Zoekt u professionele hulpverlening gegeven door een christen hulpverlener?

Praktijk voor Christelijke Hulpverlening De Vlinder

Zelhem

Bij Praktijk De Vlinder wordt hulp verleend vanuit een wetenschappelijk kader en een christelijke visie. Ook als u een andere levensovertuiging heeft, kunt u terecht bij Praktijk De Vlinder

Praktijk voor Christelijke Psychosociale Hulpverlening

Oosterbeek

Fundamentele houding van respect voor de persoon,

Praktijk voor dans en bewegingstherapie

Ede

Bewegingstherapie maakt gebruik van het lichaam en beweging voor verandering en/of verwerking van psychische klachten en problemen. Individueel of als groep, onder leiding van geregistreerd ....

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Mateboer

Harderwijk

Vanuit een christelijke levensovertuiging advies geven m.b.t. voeding, natuurgeneeswijzen en leefstijl.

praktijk voor psychomotorische kindertherapie Bijzonder

Nunspeet

Is uw kind ook:

praktijk voor psychopastorale zorg

Ede

Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij als echtpaar begeleiding voor (jong) volwassenen met problemen in de relatie met jezelf, met God of met de mensen om je heen (partner, familie,....

praktijk voor relatie en gezinstherapie

Voorthuizen

Elke relatie is te redden

Pro-visie

Ede

Ik werk vanuit huis, op een ontspannen manier met behulp van een praktische werkmap. Een traject bestaat meestal uit zes tot acht gesprekken van twee uur. Ik help je door te luisteren, spieg....

ProFides

Ede

Het beeld is er. Het hoeft slechts uit de steen te worden bevrijd. (Michelangelo)

Psychologenpraktijk Annet Bos

Zetten

Psychologenpraktijk Annet Bos is een kleine praktijk waarin persoonlijke aandacht, zorgvuldigheid en respect in de behandeling voorop staan. Als uitgangspunt bij de behandeling geldt wat u z....

Psychologenpraktijk Elburg

Elburg

Psychologenpraktijk Elburg is een zelfstandig gevestigde psychologenpraktijk die is opgericht in 2004. De praktijk biedt op kleinschalig niveau hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar. U kunt bij....

Psychologenpraktijk Perspectief

Nijmegen

Vanuit Rooms Katholieke achtergrond werkzaam; mensen met andere levensbeschouwing zijn welkom. Mensen worden aangesproken op kwaliteiten en mogelijkheden, praktisch gericht, zorgend dat mens....

Psychologiepraktijk Bossema

Bennekom

Specialisatie: Angstproblemen, Arbeidsrelaties en -omstandigheden, Dwangproblemen, Financiën, Homofilie, Identiteit, Overspannen, Subassertiviteit, Burnout, Eenzaamheid, Hooggevoeligheid, P....

Psychologiepraktijk De Goede Strijd

Ede

In Psychologiepraktijk De Goede Strijd worden mensen begeleid die God willen betrekken bij moeiten in hun werk, geloof en leven. Ook mensen die weinig tot niets met geloof hebben, zijn welko....

Psychologische Praktijk Michiel de Ronde

Ede

Vinden van voldoening in het werk. Sterk worden in samenwerking op het werk.

Regio Thuiszorg

Barneveld

Missie

Relatie-herstel.nl

Barneveld

'Het verlenen van christelijke hulpverlening'

Rien Geluk

Ermelo

Met mijn praktijk richt ik me op herstel en groei in relationele verhoudingen. Of het nu gaat om echtpaarrelaties, gezinsrelaties of kerkelijke en zakelijke relaties.

Rina Koops. Praktijk voor Pastoraat, Contextuele Hulpverlening, Coaching en Supervisie.

Ermelo

Met respect en zonder oordeel voor de eigenheid van ieder mens, wordt het creeëren van een veilige omgeving belangrijk geacht.

Samen Sterk

Zetten

Samen Sterk is de hulpverleningspraktijk van Jan en Gretha Simonse. De hulpverleners zijn betrokken, zijn contextueel en relationeel geschoold en bieden hulpverlening vanuit christelijke ide....

sckSCRABBLE, Speltherapie, Contextuele hulpverlening, KiES-coaching

Ede

Mensen helpen binnen hun mogelijkheden en beperkingen optimaal verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en de zorg voor mensen in hun omgeving.

Spectrum

Hattem

Spectrum is een centrum voor therapie, pastoraat, opleiding en training. We zijn steeds bezig de expertise voor integratie van pastoraat en therapie verder te ontwikkelen. We staan open voor....

speltherapiepraktijk GOUD

Barneveld

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen, zoals verlieservaringen of een laag zelfbeeld, de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Speltherapiepraktijk Henriette de Ruijter

Zaltbommel

Naast het werken met kinderen en jongeren met sociaal -emotionele problematiek ben ik gespecialiseerd in het werken met sociaal -emotionele problemen bij mensen met een verstandelijk beperki....

Stichting (V)écht ervoor!

Zutphen

> lucy & rené grifhorst werken altijd als

stichting in het Licht

Zetten

Stichting LPC schoolbegeleidingsdienst

Nunspeet

Centraal Nederland is een middelgroot onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. Vanuit vijf vestigingen werken wij in de voorschoolse educatie, het primair onderwijs en het voort....

Stichting Paraklesa

Zelhem

Stichting Paraklesa biedt een kleinschalige beschermde woonvorm, genaamd "de Luwte" met plaats voor 6 bewoners. Bewoners wonen er voor langere tijd. De benaderingswijze is vooral persoonlijk....

Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe

Ermelo

Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt kwaliteitszorg, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel ....

Stuk Verder

Harderwijk

Ik geef hulpverlening en coaching aan jonge mensen zodat ze weer een Stuk Verder kunnen. Ik help ook scholen op het grensgebied van onderwijs en zorg.

Supplement

Gendringen

Komen tot goede en gefundeerde keuzes

SVRO locatie Elim

Barneveld

De woonzorgcentra kenmerken zich oor de eigen identiteit, professionele

T&C Consultancy praktijk voor experiëntiële en contextuele relatietherapie & AD(H)D coaching

Culemborg

Ik werk vanuit een protestant-christelijke levensvisie.

Tharros

Elburg

The Lighthouse

Westervoort

The Lighthouse heeft een duidelijk christelijke identiteit en in alles staat de zoon van God, Jezus Christus, centraal. Binnen dit kader wordt gewerkt vanuit een integratief en kortdurend mo....

Thermiek Creatieve therapie

Bennekom

Door middel van beeldende / creatieve werkvormen, werken aan je hulpvraag en doelen. Niet alleen praten maar ervaren en doen. in het werken met materiaal komen tot je emoties, tot (nieuwe)in....

Top-Rope (jongenshulpverlening)

Kootwijkerbroek

TOP rope is een organisatie die zich bezig houdt met hulpverlening aan jongens.

Topazion

Vaassen

Toerusting aan vrouwen waarvan partner autisme heeft.

Unieck Begeleiding, Training en Coaching

Ede

Unieck werkt vanuit een professionele integratie van christelijke identiteit, ervaring en methodische uitgangspunten.

van Roest

Lunteren

Genezing door middel van herstel van dipetepsychologische innerlijke patronen. Medicijnen als het moet.

Veelkleurig

Wageningen

Ik beoog een diepgaande en doorgaande persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zie ik mijn begeleiding als een deel van Gods zorg voor de cliënt.

Verian

Apeldoorn

Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplo....

Verloskundigen Prakijk Zaltbommel & Maasdriel

Zaltbommel

wanger zijn is een bijzondere ervaring. Meestal leuk, soms minder leuk, een beetje spannend maar hoe dan ook speciaal. Wij begeleiden je graag tijdens je zwangerschap en daarna. Welkom bij d....

Vida Plena

Apeldoorn

Praktijk voor psychosociaal therapie

Vitaal mensenwerk eerstelijns psychologische hulpverlening

Nijkerk

Wij bieden (eerstelijns)psychologische hulp en diensten op het gebied van Arbeid en Gezondheid en Human Development. Wat wij op elk gebied precies te bieden hebben kunt u hieronder vinden al....

Voorwinden

Putten

Kwalitatief goede psychotherapeutische hulp verlenen vanuit christelijk perspectief

Walraven

Ede

Een kortdurende, klachtgerichte behandeling van uiteenlopende problemen. Zo mogelijk met inschakeling van de hoop- en troostgevende rol van het geloof. De behandeling wordt gekenmerkt door s....

Wandelcoach Apeldoorn

Apeldoorn

Willemsenvandebrug

Nijkerk

Onze missie is het begeleiden van organisaties, teams en individuen bij het verder ontwikkelen van hun kennis (hoofd), houding (hart) en vaardigheden (handen). Daartoe delen we onze kennis e....

Woon-, zorg- en dienstencentrum Bethanie, Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Ede

De Stichting Hervormde Wooncentra te Ede met haar Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië is een protestants christelijk verzorgingshuis met een duidelijke Hervormde signatuur. Al jarenla....

Wooncentrum De Rozenhof

Voorthuizen

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

Wooncentrum De Vlinder

Barneveld



In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. M....

Wooncentrum Het Gasthuis

Barneveld

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

Wooncentrum Iris

Barneveld

In de zorg- en dienstverlening van De Rozelaar staat de cliënt centraal. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de behoeften, wensen, keuzes en mogelijkheden van de cliënt. Mensen met een ve....

WoonZorg Combinatie Overijssel

Nunspeet

Beschermd en Begeleid Wonen

Woonzorgcentrum Dannenborgh

Lunteren

Een beschermde woonomgeving bieden aan ouderen waarbij tevens alle noodzakelijke zorg wordt geboden. Dit betreft zowel verzorging, verpleging, begeleiding alsook terminale-palliatieve zorg.

Woonzorgcentrum De Boskamp

Epe

Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe biedt welzijn, wonen en zorg op de noordelijke Veluwe:

Woonzorgcentrum De Bunterhoek, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

Nunspeet

Woonzorg Unie Veluwe is een zorgorganisatie met een ondernemende mentaliteit, maar ook met oog voor de mens en maatschappij. Zij biedt toegankelijke en kwalitatief goede zorg, woon- en welzi....

Woonzorgcentrum De Dillenburg

Ermelo



Woonzorgcentrum De IJsvogel

Ermelo



Woonzorgcentrum De Schauw

Putten



Woonzorgcentrum Het Kodal, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

Nunspeet



Woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof, locatie van Woonzorg Unie Veluwe

Elburg

Woonzorg Unie Veluwe is een zorgorganisatie met een ondernemende mentaliteit, maar ook met oog voor de mens en maatschappij. Zij biedt toegankelijke en kwalitatief goede zorg, woon- en welzi....

Woonzorgcentrum Randmeer

Harderwijk



Woonzorgcentrum Rehoboth

Ermelo



Woonzorgcentrum Weideheem

Harderwijk



Zefanja logeerweekenden

Nunspeet

We bieden kinderen/jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum de mogelijkheid om een weekend te logeren.

Zorg- en kenniscentrum Sonnevanck

Harderwijk



Zorgboerderij 't Paradijs

Barneveld

Zorgboerderij 't Paradijs is een biologische boerderij waar brandrode runderen worden gehouden. Daarnaast is er een tuinderij waar diverse soorten groenten en hard fruit, (zoals appels en pe....

Zorgboerderij Groot Kootwijk

Barneveld

Zorghuys Vellerveste

Barneveld

Zorghuys Vellerveste heeft een reformatorische identiteit. Bij alle activiteiten willen we ons laten leiden door de Bijbelse opdracht: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onsze....