Sorgh.nl

Barendrecht

Flexibele identiteitsgebonden zorgprofessionals 24/7 bereikbaar.

Arende, praktijk voor psychosociale hulpverlening

Bennekom

Vanuit mijn geloof en mijn menszijn begeleid ik mensen met hart en ziel, die om wat voor reden dan ook even vastgelopen zijn.

Boerderij Sorghvliet

Lunteren

AGB-code

Bureau Prevent

Wijster

Bureau Prevent wil ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding van hun kinderen. Ook als de ouders gescheiden zijn.

cbc Aan de Hand

Scharendijke

In al onze activiteiten willen we handen en voeten geven aan onze christelijke visie. Dit komt tot uiting in bepaalde christelijke waarden en normen zoals liefde en respect voor elkaar, het ....

CMW-Mirjam & Mind Your Kids

Papendrecht

www.mindyourkids.nl (specifiek opvoedingsondersteuning gericht op ouders met een hoogbegaafd kind)

Columba Hulpverlening

Zuidwolde

Columba Hulpverlening is een praktijk, die vanuit een christelijke levensovertuiging, hulp biedt aan kinderen met problemen en hun ouders. Het kan gaan om angst, agressief gedrag, lichamelij....

Concordium

Gorinchem

Lid van NVO (nederlandse vereniging van orthopedagogen). Registratie als NVO Generalist (staat i.v.m. vergoedingen meestal gelijkwaardig aan GZ-psycholoog NIP). Registratie als NVO dyslexies....

Corrie van der Stoel

Veldhoven

Ik ben lid van de CGK.

Gezinnen waar autisme/ADHD en/of opvoedingsproblemen een rol speelt die begeleiding bieden die nodig is om verder te kunnen.

De Boei

Bunschoten-SpakenburgDEVOTAS Oud Beijerland

Oud-BeijerlandDream Center Loopbaanbegeleiding

Nijkerk

Alle overige informatie is te vinden op www.dream-center.nl.

Easypool zorg aan huis

Rotterdam

Heeft u vragen? Ga naar onze website of bel Easypool: 010-2826662 of 06-81646819

De doelstelling van Easypool is het verzorgen van zorg en begeleiding aan huis op maat. Keuzevrijh....

Eck-stra begeleiding

Barneveld

We bieden allerlei vormen van begeleiding zoals: individuele begeleiding, sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie voor kinderen/jongeren met autisme, sociale weerbaarheidstraining, k....

Eddee Zorgverlening BV

Zwijndrecht

Eddee Zorgverlening is een christelijke instelling welk zorg en begeleiding biedt in Zuid Holland, Utrecht en Gelderland.

EJourney Christelijke Internet psychologie praktijk

Amsterdam

Het is nodig dat u een computer heeft met internet verbinding.

Internet therapie, d..m.v. geschreven therapie, webcam sessies, chat of telefonische contacten. U volgt de therapie ....

Evangelisch Begeleidingscentrum

't Harde

Het EBC wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van....

Family Power Coaching Counseling..

Waarder

Beste Lezer,

Fides

Barneveld

Fides is een vrijgevestigde hulpverleningspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen, die sinds 2006 gevestigd is in Barneveld. De praktijk is opgezet door Janneke Schouten (orthopedago....

Forestconsult

Houten

Komt u er niet meer uit?

Foveo

Drachten

Foveo biedt zorg in de breedste zin van het woord. Kenmerkend voor onze diensten is dat er gewerkt wordt vanuit passie voor de ander. Geen massaproduct maar op uw situatie toegsneden begelei....

Freedom2...survive

Harderwijk

Welkom bij Freedom2...survive Ervaringsgerichte Psychosociale ....

Gezin in gesprek

Kockengen

Namens Geziningesprek bied ik, Menno Griffioen, kortdurende, out-of-the-box bemiddeling op de communicatie binnen het gezin. Dat kan in allerlei situaties.

Gezinshuis de Baander

Elim

Het bieden van woonbegeleiding voor kinderen en jongeren.

Goedegebuure Psychologen & Counseling

Papendrecht

M.i.v. 1 juli 2012 is onze praktijk uitgebreid met een team professionele christen-counselors. Daardoor hebben wij momenteel geen wachttijd meer.

Professionele christelijke hulpve....

Hulpverleningspraktijk Pollema

Dordrecht

Als christen ben ik hulpverlener en wil de mens, met wie ik in contact kom, verder op weg helpen in het leven, zodat deze (weer) uitzicht krijgt in haar/zijn eigen leven.

Innside

Zwolle

Opvang bieden aan jongeren van 12 -18 jaar die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen

Insight Focused Therapy Nederland

Harderwijk

Problemen op een vriendelijke en liefdevolle wijze benaderen.

Kind en jeugdtherapie Voorthuizen

Voorthuizen

Praktijk voor kind en Jeugd therapie Vorthuizen

Kinderpraktijk Raak!

Amersfoort

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is een individuele therapie die gericht is op kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling, en dat in hun gedrag laten zien. Het doel is om d....

Klankbord

Goes

Haal meer uit je leven!

Kracht van Verschil

Leusden

Ik ben lid van:

Kwadraat Bureau voor Hulp bij Opvoeden en Opgroeien

Almere

Hulpverlening aan kinderen en hun ouders op het gebied van sociaal - emotioneel welzijn.

Kwali-tijd

Houten

Registercoach en geregistreerd supervisor bij de LVSC.

Liberatio

Amersfoort

Er kunnen zich allerlei vragen in je leven voordoen betreffende zingeving, opvoeding, omgaan met angst, relatieproblemen, teamconflicten, eenzaamheid, werkdruk of wat dan ook. Wat heb jij no....

Logeeropvang De Welkamp

Elspeet

De Welkamp is een kleinschalige reformatorische organisatie die respijtzorg in de vorm van logeeropvang biedt aan kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar met ASS en/of ADHD.

Ludimus, Praktijk voor speltherapie

Langerak

Het doel van speltherapie is het verminderen en/of opheffen van emotionele blokkades, waardoor het kind weer beter in zijn vel komt te zitten en weer goed kan functioneren binnen zijn ontwik....

Marit van Vliet creatieve therapie

Gouda

Beelden zeggen meer dan woorden. Wat in beeldend werken wordt gemaakt is een afspiegeling van het dagelijks leven. Door vorm te geven aan belangrijke thema's en te oefenen wat moeilijk is, i....

Martijn Adams Praktijk voor psychosociale hulpverlening basisGGZ coaching en mediation

Woerden

Welkom bij de praktijk van Martijn Adams voor psychosociale hulp, generalistische basis-GGZ, coaching en mediation in Woerden.

Millau Mediation en Coaching

Wijckel

Het kan iedereen overkomen. Soms ontaardt een verschil van mening op het werk of in de privésfeer tot een conflict. En het lukt niet om samen een oplossing te vinden voor dit conflict. De k....

Naäma Zorg

Winterswijk

Naäma Zorg, Liefde voor de zorg.

NCKT

Bodegraven

N.C.K.T. staat voor Netwerk Christen Kinder Therapeuten. In dit netwerk participeren ondermeer speltherapeuten, integratieve kindertherapeuten, psychomotorische kindertherapeuten, orthopedag....

Ondersteboven Speltherapie

Gouda

Ik sta open voor ieder, die mijn hulp nodig heeft. Ik bied hulp vanuit mijn levensovertuiging als christen, maar verwacht niet van mijn cliënten dat zij christen zijn.

Ont-moeten

Ede

Ook ben ik supervisor en heb de VO-Supervisorenopleiding voltooid.

Opella Maatschappelijke dienstverlening

Ede

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. Vaak kunt u die problemen zelf oplossen, of met de hulp van familie of vrienden. Maar het kan zijn dat u er zelf niet uitkomt, of dat u uw pr....

Orthopedagogiek De Korte

Middelburg

Begeleiding van kinderen en jongeren

Papillon

Bodegraven

Hulp verlenen aan het kind in nood. (op sociaal emotioneel gebied)

Peridoto

Amersfoort

Naast Coach en counsellor ben ik jongerenwerker in een ger. kerk vrijgemaakt. Daarnaast ondersteun ik het christelijk jongerenwerk als adviseur en trainer.

coaching en counselli....

PerspeCtief Gezinsbegeleiding

Woerden

PerspeCtief Gezinsbegeleiding biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders en kinderen. Als u een steuntje in de rug nodig heeft, kunnen wij u snel hulp bieden, zonder lange wachtlijsten. ....

Pleisterplaats; praktijk voor verlies en rouwbegeleiding bij kinderen.

Amersfoort

Praktijk voor verlies en rouwbegeleiding bij kinderen.

PPPH Praktijk voor Psychosociale en Psychopastorale Hulpverlening

Vriezenveen

PPPH is een hulpverleningspraktijk waar hulp wordt verleend vanuit Bijbels perspectief.

Praktijk Careful

Arnhem

Praktijk Careful is gericht op kortdurende hulpverlening aan jongeren en hun ouders.

Praktijk de Horizon

Lelystad

Praktijk de Horizon biedt kortdurende psychosociale hulpverlening aan volwassenen, jongeren en kinderen & ouders. U kunt bij mij terecht met problemen op het gebied van de opvoeding, (gezin....

Praktijk Inzicht

Emmen

Werken aan inzicht en verwerking van de problemen om tot een duurzame oplossing te komen.

Praktijk Kindzicht

Emmen

Verwerken van de problematiek en het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de cliënt.

Praktijk Pioen

Emmen

Ik organiseer en begeleid groepsbijeenkomsten voor moeders-zonder-moeder. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders persoonlijke verhaal en ervaringen. Daarnaast ontdekken we met elkaar....

Praktijk voor Christelijke Hulpverlening De Vlinder

Zelhem

Bij Praktijk De Vlinder wordt hulp verleend vanuit een wetenschappelijk kader en een christelijke visie. Ook als u een andere levensovertuiging heeft, kunt u terecht bij Praktijk De Vlinder

Praktijk voor Individuele en Contextuele Ontwikkeling

Zwolle

Dit instituut is sinds 1990 gevestigd in Zwolle. Naast mijn professionele opleidingen heb ik het meest geleerd van mijn clienten. Hoe ze omgaan met hun relaties en hoe ze zichzelf daarin een....

praktijk voor psychomotorische kindertherapie Bijzonder

Nunspeet

Is uw kind ook:

praktijk voor speltherapie Jonna

Hierden

Speltherapie is een vorm van therapie, speciaal voor kinderen die te maken hebben met emotionele problematiek. Voor een kind is het vaak moeilijk om over dit soort dingen te praten; hoe druk....

Praktijk voor Speltherapie Papillon

Capelle aan den IJssel

De Bijbel

praktijk voor supervisie, coaching en psych. hulpv

Leek

Ik ben ervan overtuigd dat een mens is gemaakt om in een open relatie met God, zichzelf en anderen te leven. Het is in deze open relatie dat een mens zijn identiteit ontdekt en leert leven i....

Praktijkvoordelft

Delft

Toegankelijke hulpverlening voor kinderen en jongeren.

Praktijkvoorlansingerland

Bleiswijk

Kortdurende zorg voor kinderen en jongeren

PSC Genemuiden

Genemuiden

Ouders willen hun kinderen graag gelukkig zien. Soms zijn er problemen die

Psychologenpraktijk Brouwer

Ridderkerk

Psychologenpraktijk Brouwer verleent ook diensten aan voorzieningen op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Gespecialiseerde gedragsdeskundigen (veelal orthop....

psychologenpraktijk Buijsse

Eindhoven

Voor wie?

Psychologenpraktijk Geerling

Amersfoort

Welkom bij psychologenpraktijk Geerling te Amersfoort. Doel is om in ongeveer 5 tot 15 sessies de klachten te doen verdwijnen en/of tot een acceptabel niveau te brengen. Aanmelden kan een gr....

Psycholoog Barendrecht Drechtsteden DEVOTAS

Barendrecht

Welkom in Barendrecht, praktijk psychologische hulpverlening.

Psycholoog Roosendaal DEVOTAS

Roosendaal

wij zijn op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Een laagdrempelige organisatie zonder wachtlijst.

Psycholoog Rotterdam DEVOTAS

Rotterdam

Wij zijn geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Een laagdrempelige organisatie zonder wachtlijst.

Reflekt

Den Helder

actief sinds 1982 met coaching, sektehulpverlening, teleurgestelde christenen, mediation (gezin/kerk), leiderschapscoaching, relatiehulpverlening, therapie, advies

Reformatorisch Maatschappelijk Werk

Rijssen

Het Reformatorisch Maatschappelijk Werk heeft als doelstelling om hulp te bieden aan individuele personen, echtparen en gezinnen, waarbij Bijbelse waarden en normen de richtlijn zijn van ons....

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland

Alblasserdam

Medewerkers van Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland aanvaarden de Bijbel, het Woord van God, als de enige grondslag voor leer en leven. Daarbij onderscheiden ze de reformatorische ....

Remember

Dordrecht

Remember is een praktijk voor contextueel advies en hulpverlening.

Revival center Emmanuel

Eindhoven

Revival Center Emmanuel is een regionale christelijke instelling welke middels haar trainingsactiviteiten gelovigen toerust voor bedieningen binnen en buiten de gemeente. Het doel hierbij is....

Rien Geluk

Ermelo

Met mijn praktijk richt ik me op herstel en groei in relationele verhoudingen. Of het nu gaat om echtpaarrelaties, gezinsrelaties of kerkelijke en zakelijke relaties.

Scharlaken Koord

Amsterdam

Hulp aan prostituees, slachtoffers van loverboys en meisjes die dreigen slachtoffer te worden, slachtoffers van mensenhandel.

sckSCRABBLE, Speltherapie, Contextuele hulpverlening, KiES-coaching

Ede

Mensen helpen binnen hun mogelijkheden en beperkingen optimaal verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en de zorg voor mensen in hun omgeving.

Seeyou-kidspraktijk

Zuidhorn

Seeyou helpt zelfvertrouwen terug te vinden, te stralen en jezelf te laten zien!

SGJ Christelijke Jeugdzorg

Goes

SGJ Christelijke Jeugdzorg kent als grondslag bij al haar arbeid: Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijden....

Social Tools

Gorinchem

Veel mensen ervaren moeilijkheden, maar zouden zelf meer vorm aan hun leven willen geven.

Special Home Support

Krimpen aan den IJssel

Special Home Support is actief per 01-01-2014, en in samenwerking met twee collega's opgestart. Wij hebben samen gewerkt bij een jeugdzorg instelling. Deze instelling kon beschreven doelgro....

Speltherapie De Schatgravers

Hasselt

Een schat van goud, geld of juwelen vinden!

Speltherapiepraktijk ''De Schatkamer''

Soest

De praktijk is gevestigd bij een zorgboerderij. Daar heb ik mijn eigen pipowagen staan. Daar word ik, maar ook de kinderen blij van.

Een schatkamer, we krijgen er allemaal meteen ....

Speltherapiepraktijk Helene van der Heijden

Amsterdam

Het bieden van extra steun, door het geven van speltherapie en het voeren van ouder gesprekken, aan ouders en hun kinderen die er samen niet meer uit komen.

Speltherapiepraktijk Henriette de Ruijter

Zaltbommel

Naast het werken met kinderen en jongeren met sociaal -emotionele problematiek ben ik gespecialiseerd in het werken met sociaal -emotionele problemen bij mensen met een verstandelijk beperki....

St. EBC - evangelisch begeleidingscentrum

't Harde

Het EBC biedt verschillende vormen van zorg op 6 locaties in 't Harde, Elburg en Oldebroek. De hulp varieert van intensieve begeleiding tot diverse vormen van begeleid zelfstandig wonen. Ook....

Stichting DISTINTO

Barendrecht

DISTINTO is een professionele, christelijke organisatie. Wij bieden zorg in de vorm van opvang, begeleiding en psycho-educatie aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen, diverse vormen v....

Stichting Hadassa Hoeve

Ane

Een bijzondere woon en werkvoorziening voor jonge vrouwen in de leeftijd van 16-23 jaar.

Stichting Koinonia

Gorinchem

Een organisatie voor pastorale en psycho-sociale hulpverlening.

Stichting L 'Abri-france

Veenendaal

De grondslag van de identiteit van L'Abri-france ligt in de Bijbel als het door God geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord. Het bestuur en de medewerkers van L'Abri-france ondersc....

Stichting Timon

Zeist

Timon is een organisatie is die zich richt op hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen, waarbij de overgang van jongere naar volwassene ( en alle daarbij behorende ontwikkelingstaken) c....

Stuk Verder

Harderwijk

Ik geef hulpverlening en coaching aan jonge mensen zodat ze weer een Stuk Verder kunnen. Ik help ook scholen op het grensgebied van onderwijs en zorg.

supervisor en begeleidingsdeskundige Andrea Kleiweg

Veendam

doelstelling:

Supplement

Gendringen

Komen tot goede en gefundeerde keuzes

Therapeutisch Centrum Flevoland

Lelystad

Het Therapeutisch Centrum Flevoland GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Concrete en praktische hu....

tieneropvang amasja

Echten

Kinderen en tieners worden kleinschalig opgevangen binnen een gezin.

Christelijke grondslag.

tijd4timeout

Zeist

Bij sommige teamsporten kan tijdens een wedstrijd gebruik gemaakt worden van een time-out. Tijdens de time-out worden veranderingen aangebracht in opstelling en/of tactiek van het team, waar....

Top-Rope (jongenshulpverlening)

Kootwijkerbroek

TOP rope is een organisatie die zich bezig houdt met hulpverlening aan jongens.

Unieck Begeleiding, Training en Coaching

Ede

Unieck werkt vanuit een professionele integratie van christelijke identiteit, ervaring en methodische uitgangspunten.

Unieck! Zorgverlening

Bergambacht

Betreft: Unieck! Zorgverlening stelt zich aan u voor.

valde varii

Waddinxveen

Wij bieden christelijke hulpverlening aan ouders en kinderen die te maken hebben met psychiatrische stoornissen

Vita

Heerhugowaard

Naast het bieden van coachen en therapie biedt ik ook enkele trainingen aan die specifiek vanuit Gods Woord zijn ontwikkelt:

Waypoint Urk

Urk

Waypoint biedt christelijke verslavingszorg in de vorm van straatwerk,preventie en hulp.

Widdershins

IJsselmuiden

Cliënten en/of cliëntsystemen begeleiden, behandelen en ondersteunen met als doelstelling het verminderen van klachten en het herwinnen of verkrijgen van een zo productief en prettig mogel....

Xonnepit

Wezep

Xonnepit :

Zorgadviesbureau DaVaR

Onstwedde

DaVaR draagt zorg voor indicatiestelling, de administratie en kent een onafhankelijke cliëntondersteuning voor bemiddeling zorgvrager/zorgverlener.

Zorgboerderij 't Paradijs

Barneveld

Zorgboerderij 't Paradijs is een biologische boerderij waar brandrode runderen worden gehouden. Daarnaast is er een tuinderij waar diverse soorten groenten en hard fruit, (zoals appels en pe....

Zorgboerderij Groot Kootwijk

Barneveld