Eleos ambulante zorg Almelo

Almelo

www.eleos.n

Eleos ambulante zorg Zwolle

ZwolleCarintreggeland

Hengelo

Carintreggeland biedt cliënten de mogelijkheid een pakket van zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen samen te stellen dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie en mee kan groeien als dit....

Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum De Heelhoeve

Tubbergen

ZorgAccent

Almelo

ZorgAccent wil behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging, wonen en welzijn bieden op kwalitatief hoog niveau en vraaggericht gestuurd, waarbij een optimale geïntegreerde afstemming t....

Zorggroep Manna

Enschede

Zorggroep Manna biedt een totaal pakket zorg, ondersteuning en persoonlijke aandacht aan burgers in Twente met een ondersteunings- en/of zorgvraag. We doen dit liefdevol, dichtbij, in uw eig....

Praktijk Mayim

Zwolle

Mayim is Hebreeuws en betekent water.

therapiepraktijk Casa

Zwolle

De naam CASA betekent thuis. Een plaats waar je graag wilt zijn, waar je je op je gemak voelt.

anderZverder

Goor

Ik, Leona Aarsen, faciliteer werkgeluk, schittering en bevlogenheid. Als coach en psychosociaal therapeut begeleid ik sinds 2010 vanuit anderZverder hoogopgeleide professionals om hun passie....

Baalderborg Groep

Hardenberg

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met een zorgvraag moeten de kans krijgen te leven met en zoals anderen in de samenleving. Ze verdienen dezelfde kansen o....

Borstvoedingscentrum Zwolle

Zwolle

Borstvoedingscentrum Zwolle is niet een specifiek christelijke organisatie. Eigenaar en lactatiekundige Karin Kodden is dat zeker wel en wil graag ouders in deze nieuwe fase in hun leven hel....

Christelijke praktijk voor psychologische hulp en psychotherapie

Kampen

Ik werk samen met andere disciplines.

Coaching de Doorgang

Vriezenveen

woensdag 9.00 - 12.00 uur, 19.00-21.30 uur

ContrariO

Zwolle

ContrariO is een vereniging voor homos en lesbiennes en is in 1990 ontstaan uit een werkgroep. Omdat er onder de leden behoefte bleek te bestaan om onder elkaar te kunnen zijn, zijn de leden....

dagbesteding de ruyter's hoeve

Staphorst

Ons bedrijf is gevestigd in een rustige landelijke omgeving met veel weilanden en natuur. Op het terrein zelf is gelegenheid tot spelen, werken en recreëren. Er is getracht het terrein zo v....

de Helper Eerstelijnspsychologie en Psychotherapie

Almelo

Vragen kunnen dagelijks via het emailadres e.vdlaan@dehelper.eu of via het contactformulier van de website gesteld worden.

de Helper gewichtsconsulent

Almelo

Ik help mensen die willen afvallen, aankomen en een gezonde leefstijl willen.

De olijftak

Almelo

Als BGN-gewichtsconsulent en leefstijlcoach,

De Verborgen Kracht, vakantie- en logeerboerderij

Deventer

De Verborgen Kracht is een christelijke organisatie. Onze kijk en ons denken en handelen, wordt door onze levensovertuiging beïnvloed. Het hulpaanbod vindt haar wortels in de overtuiging wa....

Diaconaal Maatschappelijk Werk Staphorst

StaphorstHet Diaconaal Maatschappelijk Werk Staphorst biedt hulp aan mensen in nood. De hulp wordt verleend vanuit de overtuiging dat de Bijbel als onfeilbaar Woord van God het richtsnoer....

Eerstelijnspsychologenpraktijk drs. A.G. Verkade

Hardenberg

De praktijk biedt kortdurende psychologische hulp aan individuele volwassenen en paren, aan ouders, jongeren en kinderen.

everthamming-coaching

Zwolle

Evert Hamming wil je graag begeleiden en ondersteunen op het gebied van relaties en bij belangrijke kruispunten (keuzes) in je persoonlijk of werkzaam leven.

Familie-Zaken

DeventerU kunt bij Familie-Zaken terecht voor:

Freeman Coaching.nl

Deventer

In Freeman Coaching werk ik vanuit de christelijke indentiteit. De Bijbel beschrijft de mens als een eenheid van geest, ziel en lichaam. Als zich in één van die gebieden blokkades voordoen....

Fresh Coaching

Zwolle

Coaching bij arbeidsgerelateerde vragen en leiderschapsthema's (dienend leiderschap)

Hope4All

Enschede

Grondslag is de Bijbel. Dat Christus voor ons is gestorven en zo de dood heeft overwonnen en ons een nieuw leven geeft.

Innside

Zwolle

Opvang bieden aan jongeren van 12 -18 jaar die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen

Kijk naar jezelf

Zwolle

Een respectvolle omgang met de klant typeert onze werkwijze.

Kindercoach Josia

Kampen

Als kindercoach ga ik uit van de eigen mogelijkheden en gaven van het kind. Hierdoor leert het kind inzicht te krijgen in zijn kunnen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Maar leert het o....

Kindercoaching

Kampen

Bent u op zoek naar een steuntje in de rug voor u zelf of voor uw kind?

Krachtstroom

Dalfsen

Ik geloof dat God mensen bedoeld heeft om in liefde tot elkaar te leven en betekenisvol te zijn. Mijn drive is mensen te helpen dit weer te openen als het overschaduwd is.

Leonard Bassie Praktijk voor pastorale zorg

Zwolle

Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen die knelpunten ervaren in hun leven. In deze ondersteuning gaat het mij om gelijkwaardig contact. Daarin functioneer ik als tijdelijke ....

LiveTheLife

Zwolle

Actief op het gebied van Gebedscoaching en Bevrijding. God heeft voor elk mens een eigen uniek plan. Veel mensen ervaren blokkades, en het lukt hen niet om in dit plan te leven. Via LiveTheL....

Movimiënto, praktijk voor therapie en coaching

Zwolle

Soms zijn er problemen waar je écht geen raad mee weet, waar je even niet meer zelf uitkomt en waar je hulp bij nodig hebt.

Nieuw Begin

Hengelo

Ik onderschrijf de grondslag van de Evangelische Allientie.

Op Doorreis

Oldenzaal

Op Doorreis beschouwt de Bijbel als het onvoorwaardelijke uitgangspunt voor beslissingen rondom het levenseinde. Het doel van Op Doorreis is het geven van voorlichting over ethische kwesties....

Pastoraal bureau de Pastorel

Zwolle

Interkerkelijke instelling. Theologische uitgangspunten zijn gesitueerd rondom baptisme, evangelische, pinkstergemeenten en de reformatorische gemeenten.

PPPH Praktijk voor Psychosociale en Psychopastorale Hulpverlening

Vriezenveen

PPPH is een hulpverleningspraktijk waar hulp wordt verleend vanuit Bijbels perspectief.

Praktijk voor haptonomie / haptotherapie

Zwolle

Christelijk Gereformeerd Zwolle

Praktijk voor Individuele en Contextuele Ontwikkeling

Zwolle

Dit instituut is sinds 1990 gevestigd in Zwolle. Naast mijn professionele opleidingen heb ik het meest geleerd van mijn clienten. Hoe ze omgaan met hun relaties en hoe ze zichzelf daarin een....

Praktijk voor individuele- en relatietherapie kampen

Kampen

CPPRT is een zelfstandige praktijk gericht op begeleiding van psychosociale en partnerrelatie problematiek. Daarnaast is CPPRT gespecialiseerd in de behandeling van individuen en echtparen d....

Praktijk voor Psychosociaaltherapie de Parel

Kampen

Voor relatietherapie bieden wij een uniek en praktisch concept. We bieden een gratis kennismakingsgesprek. Let op : Dit is geen intake of therapiegesprek, maar een gesprek om kennis met elka....

Praktijk Wilmie Braakman

Zwolle

Soms loopt je leven niet helemaal zoals je het zou willen en moet je omgaan met moeilijkheden die op je pad komen.

PSC Genemuiden

Genemuiden

Ouders willen hun kinderen graag gelukkig zien. Soms zijn er problemen die

Psychologenpraktijk Nijland

Groenlo

Eerstelijns betekent: direct toegankelijk, probleemgericht, directief, kortdurend en geen wachtlijst. De praktijk is een erkende eerstelijnspraktijk (ELP). Psychologenpraktijk Nijland is uw ....

Psychologenpraktijk Stulp

Kampen

Ik ben Henk Stulp en ben afgestudeerd in de Psychologie aan de RijksUniversiteit Groningen in 1988

Psychosociale Praktijk Wierden

Wierden

Vanuit mijn christelijke levensvisie wil ik graag mensen helpen,bij het verwerken en leren omgaan met hun problemen als psychosociaal therapeut heb ik een veelzijdig en breed werkveld voor z....

Reflaction

Zwolle

Reflaction werkt vanuit de basis dat ieder mens geschapen, en daarmee de moeite waard is. En dat het soms lastig is om je 'eigenheid' te ervaren of te leven. Wij gaan op zoek naar wie je ben....

Reggeland Zorgvoorzieners

Hengelorelatiewerkplaats

Deventer

De relatiewerkplaats is geopend voor ieder die vastloopt en wil werken aan verandering. Je kunt in de relatiewerkplaats terecht voor zowel relatietherapie als individuele therapie.

riaheuver.nl

Den Ham

Vanuit Gods grote liefdegebod

Solange Coaching en Training

Zwolle

We beginnen met een kennismakingsgesprek. We zien of er een klik ontstaat. Het kennismakingsgesprek sluiten we af met de vraag of we ervoor gaan of niet. Aan dit gesprek zijn geen kosten ver....

Speltherapie De Schatgravers

Hasselt

Een schat van goud, geld of juwelen vinden!

St. Luisterpost Bralectah

Zwolle

De Luisterpost|Bralectah heeft tot doel opnamen van het gereformeerde leven en gereformeerde lectuur (via de CBB) op een beeld- en/of geluidsdrager beschikbaar te stellen aan kerkleden, en a....

Steehouder Therapie & Coaching

Wierden

raktijk voor Relatietherapie, Individuele therapie en Coaching. De praktijk werkt vanuit een systeemtheoretische visie. Niemand leeft voor zichzelf. Mensen beinvloeden elkaar, ook de situati....

Stichting Sprank

Zwolle

Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We bieden hen een veilig thuis in een christelijke omgeving. We ontdekken en bed....

Tegenwicht

Den Ham

Ik werk vanuit de ervaringsgerichte psychosociale therapie en de gestalttherapie. Op mijn website vind je hier meer informatie over.

Therapiepraktijk SCITE et CITO

Zwolle

Psychotherapie praktijk SCITE et CITO. Kundig en vaardig in individuele, relatie- en gezinstherapie. Specialist in: complexe echtscheiding, opvoeding, kindermishandeling & huiselijk geweld.

TonyNauta

Hengelo

Mijn begeleiding kent drie vormen:

Truus Hoving

Zwolle

Welkom!

Verrijk je Relaties

Zwolle

Missie: ik help de relatie tot jezelf en anderen te verrijken met het christelijke geloof als uitgangspunt.

Wooncentrum Vredenburg

Steenwijkerwoldzorggroep Int Zadel

Enschede

Wij proberen in kleine woongemeenschappen, waarin de cliënt woont en werkt onze directe zorg te verlenen.

ZorgXpert

Enschede

Identiteitsgebonden zorg; ZorgXpert biedt individuele begeleiding aan mensen met psychische en psychosociale problematiek